کمیته تحقق هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی در طرح جهش مسکن
کمیته تحقق هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی در طرح جهش مسکن

این جلسه با حضور دکتر آرامی بنمایندگی از آیت الله اعرافی مدیریت حوزه های علمیه،  استاد نقره کار،  مدیر قطب علمی معماری اسلامی،  مهندس ایلخان،  رییس سازمان بسیج عمران ومعماری کشور،  دکتر هاشمی فشارکی پژوهشگر معماری اسلامی واستاد دانشگاه و مهندس پاینده، از مدیران بسیج مهندسی در تاریخ تشکیل گردید.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی بیان داشت : مصوبات مختلفی پس از انقلاب اسلامی درخصوص رعایت هویت اسلامی در شهرسازی و معماری داشته ایم ولی عملا اجرایی نشده است،  لکن بحمدالله در قانون جهش تولید مسکن،  که ساخت چهار ملیون واحد مسکونی در دولت ایت الله رییسی را در برنامه دارد،  در ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن، بر تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی تحقق و صیانت هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ایرانی، با کمک حوزه علمیه تاکید دارد.  و با توجه به اینکه برنامه های ساخت مسکن در مرحله اقدام می باشد و برای عدم تکرار ضعف مسکن مهر،  لازم است یک  کمیته مرکزی متشکل نمایندگان وزارت راه وشهرسازی، حوزه علمیه، بسیج مهندسی تشکیل شده و هدایت و راهبری طرحها و نظارت عالیه برحسن اجرای هویت اسلامی ایرانی بر انها را دنبال نماید و آماده هستیم اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این مهم بعمل آوریم .

دکتر هاشمی فشارکی در ادامه بیان داشت : برای پرهیز از متمرکز شدن طرحهای جهش مسکن به کمیته مرکزی ، کارگروه های استانی با مشارکت صاحب نظران درحوزه معماری اسلامی در استانهای کشور شکل داده ؛ تا طرحهای جهش مسکن را براساس اصول و راهبردهایی که کمیته مرکزی اعلام می نماید ، متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی کنترل نمایند.

ایشان در پایان بیان داشت : پس از ساخت زیرساختهای شهری ، بخش عمده تشکیل محله اسلامی ، به حوزه بهره برداری بر میگردد ، که ضروری است ، پیش از تشکیل محلات جدید تمهیدات لازم پیش بینی شده و ساکنان در حسن ساخت بتوانند ؛ در کیفیت فضاهای محله و همچنین مدیریت محله مشارکت داشته باشند ؛ لذا بسیج محلات ضرورت دارد ؛ از هماکنون در شکل گیری محله نقش داشته باشند .

در این جلسه ، پس از بحث و تبادل نظر ؛ در پایان جلسه صورتجلسه مشترک برای همکاریهای فیمابین جهت اجرایی شدن قانون مذکور امضا گردید ؛ تا پس در مرحله بعدی به امضای وزیر راه و شهرسازی ، مدیریت حوزه های علمیه و رییس سازمان بسیج عمران ومعماری کشور رسیده و اقدامات اجرایی صورت گیرد .