پایگاه مقاومت بسیج شهدای اسلام ( فشارکی ها ) پایگاه برتر
پایگاه مقاومت بسیج شهدای اسلام ( فشارکی ها ) پایگاه برتر

لوح انتخاب پایگاه مقاومت بسیج شهدای اسلام ( فشارکی ها ) به عنوان موفق ترین پایگاه در سطح پایگاه های مقاومت بسیج ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) اصفهان در یازدهمین جشنواره مالک اشتر.

هرساله یک جشنواره به عنوان جشنواره مالک اشتر توسط سپاه پاسداران برگزار میشود و باتوجه به فعالیت های پایگاه در طول سال،  پایگاه های برتر در سطح ناحیه و استان و کشور انتخاب میشود . که در سال ۱۴۰۰ پایگاه پایگاه مقاومت بسیج شهدای اسلام به عنوان پایگاه برتر در سطح ناحیه انتخاب گردید .