هفتم آذر روز نیروی دریایی و سالروز شهادت شهید محمد ابراهیم همتی  گرامی باد
هفتم آذر روز نیروی دریایی و سالروز شهادت شهید محمد ابراهیم همتی  گرامی باد

🔸شهید همتی در چهاردهم فروردین ۱۳۲۹ در سمنان چشم به جهان گشود و در هفتم آذر ۱۳۵۹ در  خلیج همیشه فارس به شهادت رسید

🔹به پاس رشادت های رزمندگان ناوچه پیکان در عملیات مروارید که فرماندهی آن را شهید محمد ابراهیم همتی بر عهده داشت؛ هفتم آذر بعنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شد.