تقدیر از اقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی بجهت همکاری در امور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری
تقدیر از اقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی بجهت همکاری در امور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری

پس از  نشست با حضور شهردار جدید منطقه ۲۲ تهران ، اقای انارکی محمدی، اقای مهندس اسماعیل سلیمی ، معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران ،  اقای روشندل جانشین شهردار منطقه ۲۲ و مدیران سازمانها و نهادهای مسول و مدیران شهرداری منطقه ۲۲در ستاد مدیریت بحران منطقه ۲۲ در عصر […]

پس از  نشست با حضور شهردار جدید منطقه ۲۲ تهران ، اقای انارکی محمدی، اقای مهندس اسماعیل سلیمی ، معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران ،  اقای روشندل جانشین شهردار منطقه ۲۲ و مدیران سازمانها و نهادهای مسول و مدیران شهرداری منطقه ۲۲در ستاد مدیریت بحران منطقه ۲۲ در عصر روز  ۱۱ابان ۱۴۰۰برگزار گردید، تقدیر نامه توسط شهردار محترم منطقه ۲۲ به اقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی اعطا گردید .