سلاح تسبیح
سلاح تسبیح

#سردار_دل‌ها فهمیدی چی گفته؟! فهمیدی چرا بزرگترین ژنرال دنیا شد؟؟! فهمیدی چرا

می‌خواستند تسبیحش را بگیرند
نداد ؛ گفت: ڪسے در میدان نبرد
تفنگش را به دیگرے نمی‌دهد
بعد از خداحافظے ،
یک نفر از طرفش
براے همه انگشتر آورد …