ضرورت اصلاح و ارتقای سازمان نظام مهندسی با مشارکت اعضا
ضرورت اصلاح و ارتقای سازمان نظام مهندسی با مشارکت اعضا

خلاصه از سخنرانی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
در نشست هم اندیشی
و تبادل نظر موضوعات چالشی مبتلا به
سازمان نظام مهندسی استان تهران

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی ، در نشست هم اندیشی اعضای سازمان نظام مهندسی با اشاره به وجود مشکلات درونی و بیرونی سازمان و ضرورت اصلاح قانون و استفاده از ظرفیت های موجود در قانون فعلی

صحبت کرده و درانتها این عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی بر ضرورت مشارکت حداکثری اعضا در انتخابات اتی تاکید کرده و اینکه سایر همکاران را نیز تشویق به حضور نماییم تا ان شالله سرنوشت نیکویی

رقم خورده و هیات مدیره جدید با اقتدار بیشتری موضوعات را دنبال نموده و جایگاه نظام مهندسی در کشور ارتقا و تعالی یابد .

نشست هم اندیشی و تبادل نظر موضوعات چالشی مبتلا به سازمان نظام مهندسی استان تهران

و تصمیم گیری در جهت رفع آن ها با انتخاب افرادی اصلح

دارای خصوصیات فردی و شایستگی در زمینه های، تعهد، تخصص، کاردانی، مدیریت، امانتداری، پاکدستی و … دارای صفاتی جامع درخور تصدیگری عضویت در هیات مدیره درانتخابات پیش روی دوره نهم

در روز سه شنبه  ۶/۷/۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۸

با حضور جمعی از اعضای رشته های هفت گانه مهندسی ساختمان

در محل کانون فرهنگی شهید مفتح واقع در خیابان دکتر شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد جنب شهرداری منطقه ۳

با رعایت دستورالعملهای بهداشتی کرونا برگزار گردید .