کتاب حفاظت وایجاد پناهگاههای ضد بارش هسته ای ( طراحی و ساخت پناهگاه ) دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
کتاب حفاظت وایجاد پناهگاههای ضد بارش هسته ای ( طراحی و ساخت پناهگاه ) دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

 دربخش اول کتاب  تحت عنوان کلیاتی پیرامون پناهگاه موارد زیر ارایه شده است :سرپناه (نگاهی به گذشته)،طبقه بندی پناهگاه، تعریف پناهگاه، انواع پناهگاه از نظر سطح محافظت در برابر انفجار و پیامدهای آن، سطح محافظت كمینه، سطح محافظت متوسط ، سطح محافظت بیشینه،سطوح محافظت در برابر تهدیدهای غیرمتعارف (رادیواكتیو، میكروبی و شیمیایی)،سطح محافظت بیشینه‌یا سطح […]

 دربخش اول کتاب  تحت عنوان کلیاتی پیرامون پناهگاه موارد زیر ارایه شده است :سرپناه (نگاهی به گذشته)،طبقه بندی پناهگاه، تعریف پناهگاه، انواع پناهگاه از نظر سطح محافظت در برابر انفجار و پیامدهای آن، سطح محافظت كمینه، سطح محافظت متوسط ، سطح محافظت بیشینه،سطوح محافظت در برابر تهدیدهای غیرمتعارف (رادیواكتیو، میكروبی و شیمیایی)،سطح محافظت بیشینه‌یا سطح (الف)، سطح محافظت کمینه‌ یا سطح (ب)،انواع پناهگاه از نظر نحوه‌ی ارتباط با فضای پیرامونی ، پناهگاه مستقل(خارجی)، پناهگاه داخلی، پناهگاه ساده، انوع پناهگاه از نظر ظرفیت ، مجموعه‌ی پناهگاه‌‌ها،انواع پناهگاه‌‌ها از نظر نوع كاربری در زمان صلح ، پناهگاه‌‌های تك منظوره ، پناهگاه‌‌های چند منظوره ، نکات مربوط به منظور ثانویه ، نمونه­ای از پناهگاه‌‌های دو منظوره ،تقسيم‌بندي پناهگاه‌ها،طبقه‌بندی پناهگاه‌‌ها، پناهگاه‌‌های خصوصی و خانوادگی ، پناهگاه‌‌های عمومی و شهری ، پناهگاه‌‌های ویژه، پناهگاه‌‌های تجهیزات و صنایع ، پناهگاه‌‌های نظامی ، پناهگاه‌‌های غیر نظامی ،درجه‌بندي پناهگاه‌ها،موقعيت پناهگاه‌ها،پناهگاه هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی، تعریف پناهگاه هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی ،مکان­یابی و تعیین موقعیت محل احداث پناهگاه ،مقررات ايمن‌سازي و احداث پناهگاه

بخش دوم کتاب تحت عنوان حفاظت خانه در برابر بارش راديو اكتيو و پناهگاه ضد ريزش هسته ای شامل سه مبحث می باشد.

مبحث اول ان تعيين نيازمنديها می باشد که در هفت فصل موارد زیر ارایه شده است: مفاهیم پایه ، طراحی پناهگاه ،طرح پناهگاه هاي اتمي براي ساختمانهاي جديد،پناهگاه هاي ضدراديواكتيو  براي ساختمان هاي موجود، پناهگاه هاي زيرزميني ، پناهگاه هاي اصلاح شده، زندگي پناهگاهي

مبحث دوم ان جزییات ساخت وطراحی می باشد که در سه فصل کوارد زیر ارایه شده است : جزييات ساخت پناهگاهها،جداول طراحی ،پناهگاه رادیواکتیو زیرزمینی

مبحث سوم کتاب تحت عنوان خودتان اجرا نماييد در سه فصل موارد زیر ارایه شده است : پناهگاه ساده زيرزميني (ضد ريزش هسته اي)،پناهگاه تعجیلی در فضای باز، راهنمای کار

  

فهرست مطالب 

پیش­گفتار

بخش اول: کلیاتی پیرامون پناهگاه

مقدمه

 • سرپناه (نگاهی به گذشته)

طبقه بندی پناهگاه

-۲- تعریف پناهگاه

۳-۳- انواع پناهگاه از نظر سطح محافظت در برابر انفجار و پیامدهای آن

۳-۳-۱- سطح محافظت كمینه

۳-۳-۲- سطح محافظت متوسط

۳-۳-۳- سطح محافظت بیشینه

۳-۴-سطوح محافظت در برابر تهدیدهای غیرمتعارف (رادیواكتیو، میكروبی و شیمیایی)

۱- سطح محافظت بیشینه‌یا سطح (الف)

۲- سطح محافظت کمینه‌ یا سطح (ب)

۳-۵- انواع پناهگاه از نظر نحوه‌ی ارتباط با فضای پیرامونی

۳-۵-۱- پناهگاه مستقل(خارجی)

۳-۵-۲- پناهگاه داخلی

۳-۶-۱- پناهگاه ساده

۳-۶- انوع پناهگاه از نظر ظرفیت

۳-۶-۲- مجموعه‌ی پناهگاه‌‌ها

۳-۷- انواع پناهگاه‌‌ها از نظر نوع كاربری در زمان صلح

۳-۷-۱- پناهگاه‌‌های تك منظوره

۳-۷-۲- پناهگاه‌‌های چند منظوره

۳-۷-۲-۱-  نکات مربوط به منظور ثانویه

۳-۷-۲-۲- نمونه­ای از پناهگاه‌‌های دو منظوره

تقسيم‌بندي پناهگاه‌ها

طبقه‌بندی پناهگاه‌‌ها

۳-۸-۱- پناهگاه‌‌های خصوصی و خانوادگی

۳-۸-۲- پناهگاه‌‌های عمومی و شهری

۳-۸-۳- پناهگاه‌‌های ویژه

۳-۸-۳-۱- پناهگاه‌‌های تجهیزات و صنایع

۳-۸-۳-۲- پناهگاه‌‌های نظامی

۳-۸-۳-۳- پناهگاه‌‌های غیر نظامی

درجه‌بندي پناهگاه‌ها:

موقعيت پناهگاه‌ها

پناهگاه هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی

۵-۲- تعریف پناهگاه هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی

مکان­یابی و تعیین موقعیت محل احداث پناهگاه

مقررات ايمن‌سازي و احداث پناهگاه 

بخش دوم:

حفاظت خانه در برابر بارش راديو اكتيو

 و پناهگاه ضد ريزش هسته ای

مبحث اول: تعيين نيازمنديها

 • فصل اول: مفاهیم پایه
 • فصل دوم: طراحی پناهگاه
 • فصل سوم :طرح پناهگاه هاي اتمي براي ساختمانهاي جديد
 • فصل چهارم :پناهگاه هاي ضدراديواكتيو براي ساختمان هاي موجود
 • فصل پنجم : پناهگاه هاي زيرزميني
 • فصل ششم : پناهگاه هاي اصلاح شده
 • فصل هفتم : زندگي پناهگاهي

مبحث ۲ جزییات ساخت وطراحی

 • فصل هشت: جزييات ساخت پناهگاهها
 • فصل نه :جداول طراحی
 • فصل ده :پناهگاه رادیواکتیو زیرزمینی

مبحث سوم: خودتان اجرا نماييد

 • فصل يازده : پناهگاه ساده زيرزميني (ضد ريزش هسته اي)
 • فصل دوازده :پناهگاه تعجیلی در فضای باز
 • فصل سیزده: راهنمای کار

تعاريف واصطلاحات

منابع و مآخذ

‏سرشناسه:فارل، کنت جورج
Farrell, K. G. ( Kenneth George)
‏عنوان و نام پديدآور:حفاظت و ایجاد پناهگاه‌های ضدبارش هسته‌ای/ [کنت‌جرج فارل، فرانک‌ادوارد جوزبری، لارنس‌جوزف کوین]؛ تالیف و ترجمه سیدجواد هاشمی‌فشارکی.
‏مشخصات نشر:تهران: بوستان حمید‏‫‏، ۱۳۹۱.
‏مشخصات ظاهری:‏‫ده، ‏‫۱۵۲ص.: مصور (بخشی‌رنگی)، جدول.
‏شابک:‏‫۶۰۰۰۰ ریال‏‫۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۲-۰۶-۱:
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏يادداشت:بخش اول کتاب تالیف مترجم اثر است.
‏يادداشت:‏‫عنوان اصلی: .Home fallout protection, c 1986
‏يادداشت:این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت:کتابنامه: ص. ۱۵۲.
‏موضوع:پناهگاه‌های ضد بارش هسته‌ای– طرح و ساختمان
‏موضوع:پناهگاه‌های اتمی
‏موضوع:پناهگاه‌های عمومی
‏موضوع:پناهگاههای خصوصی
‏شناسه افزوده:جوزبری، فرانک ادوارد
‏شناسه افزوده:Jewsbury, F. E. (Frank Edward)
‏شناسه افزوده:کوین، لارنس جوزف
‏شناسه افزوده:Coyne, L. J. (Lawrence Joseph)
‏شناسه افزوده:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره:‏‫TH۱۰۹۷‏‫/ف۲ح۷ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی:‏‫۷۲۸/۹
‏شماره کتابشناسی ملی:۲۵۳۶۴۶۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا