دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی – ایرانی (برپایه مبانی نظری و فرآیند فکری سازنده شهر اسلامی)
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی – ایرانی (برپایه مبانی نظری و فرآیند فکری سازنده شهر اسلامی)

در این کتاب شهراسلامی و ساختارسازنده آن ؛ مبانی و اوصاف شهر اسلامی ؛ شهر اسلامی و اجزاء و ارکان شهر اسلامی ، فرهنگ و فرآیند راهبردسازی آن در نظام شهرسازی اسلامی ، روش راهبردسازی فرهنگی شهر اسلامی ، اصول راهبردسازی فرهنگی شهر اسلامی و مدلسازی راهبرد فرهنگی درقالب روش فرآیند طراحی شهر(نظام فکری سازنده)شهراسلامی – ایرانی تبیین شده است .
دکترحیدرجهان¬بخش
دکترعلی دل¬زنده
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

پیشگفتار

گسست فرهنگی و تزریق مؤلفه‌های غیربومی به پیکره‌ی شهرهای اسلامی-ایرانی در دهه‌های اخیر به نبود راه مشخص، الگوی توسعه و پیشرفت باز می‌گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی بازگشت به مبانی اسلامی، توجه به کرامات انسانی و اتکاء به فکر و ابتکار ایرانی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. تدوین نقشه‌ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری موجب شده حیات دینی و طراحی فرهنگ منسجم اسلامی دستور کار متخصصین در حوزه‌های مختلف از جمله شهرسازی قرار گیرد.

در این راه آن‌چه اهمیت دارد، روش پیاده‌سازی نظام مدیریت فرهنگی نظام اسلامی متناسب با دستور زبان خاص آن حوزه و تدوین مدلی کارآمد در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام ارزشی حاکم است. به گونه‌ای که بتوان الگویی نظری و عملیاتی از شهر اسلامی– ایرانی متناسب با مهندسی فرهنگی اهداف انقلاب اسلامی ارائه نمود.

این تحقیق از یک سو بنیادی(توسعه‌ی دانش و مبانی) و از سوی دیگر کاربردی(توسعه‌ی راهکارها و راه‌حل‌ها) است. در این تحقیق با روشی نظری و عملیاتی با رویکرد توصیفی، تحلیلی و کیفی و از روش استدلال منطقی بر پایه‌ی منابع کلام الهی و معصومین و استنباط عقلی به ارائه‌ی مدلی مفهومی و عملیاتی از مبانی سازنده‌ی شهر اسلامی، مدل اجرایی راهبرد فرهنگی با تبیین پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی نظام حاکم در ساختار شهر اسلامی و ارائه‌ی الگوی پیشنهادی از شهر اسلامی با بستری فرهنگی و ارزشی پرداخته شده است.

بر مبنای استدلال‌های صورت گرفته راهبرد سامانه­های فرهنگی به عنوان مدل اجرایی راهبرد فرهنگی نظام اسلامی با دو اصل مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی ارائه گردیده است. این مدل، برشی از مبانی سازنده‌ی شهر اسلامی در سطح راهبرد‌های فرهنگی با هویتی سیستمی و سامانه‌ای است که دو قطب درونی(اصول راهبردی) و بیرونی(نظام راهبردی) لایه‌ی فرهنگی شهر اسلامی را با ارائه‌ی راهکار مفهومی و کاربردی به سمت اهداف شکل‌گیری شهر اسلامی هدایت می‌نماید. در نهایت، بر مبنای بنیان‌های نظری و استدلال‌های مطرح شده ساختاری مرکزی از شهر نوین اسلامی با نظام شبکه‌ی فرهنگی از شهر اسلامی مدل‌سازی عملیاتی شده است. 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

هر كس عمل صالح كند، در حالي كه مؤ من است، خواه مرد باشد يا زن، به او حيات پاكيزه ميبخشيم، و پاداش آنها را به بهترين اعمالي كه انجام دادند خواهيم داد(نحل/۹۷).

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ

خدا به هر كس كه بخواهد حكمت مى‏بخشد، و به هر كس حكمت داده شود، به يقين‏، خيرى فراوان داده شده است‏؛ و جز خردمندان‏، كسى پند نمى‏گيرد(بقره/۲۶۹).

 

 فهرست

فصل اول: معرفی و ساختار پژوهش… ۷

۱-۱-………………………. بیان موضوع، ضرورتها و تبیین مسأله: ۸

۱-۲- روش تحقیق و مسیر پژوهش: ۱۰

۱-۳ – پیشینه‌ی تحقیق.. ۱۳

فصل دوم:مروری برادبیات موضوع. ۱۴

۲-۱- شهراسلامی و ساختارسازنده آن. ۱۵

۲-۲- مبانی شهر اسلامی: ۱۶

۲- ۳-  اوصاف شهر اسلامی: ۱۷

۲-۴-اجزاء و ارکان شهر اسلامی: ۱۸

فصل سوم: فرهنگ و فرآیند راهبردسازی آن در نظام شهرسازی اسلامی  ۲۴

۳- ۱- فرهنگ و شهر اسلامی: ۲۵

۳- ۲-  روش راهبردسازی فرهنگی شهر اسلامی: ۲۷

۳- ۳- اصول راهبردسازی فرهنگی شهر اسلامی: ۲۸

۳-۴- مدلسازی راهبرد فرهنگی درقالب روش فرآیند طراحی شهر(نظام فکری سازنده)شهراسلامی – ایرانی  ۳۱

فصل چهارم: جمعبندی و نتیجه گیری.. ۳۶

فهرست منابع: ۴۳

فصل اول: معرفی و ساختار پژوهش

شهر از لایه­ها و مفاهیم مختلفی تشکیل شده است. در بعد نظری مبانی،ارکان و نظام سازمان‌دهنده­ای آن را می­سازد تا در بعد عمل شهرساخته شده، شهری انسانی باشد. انسان بخش قابل توجهی از زندگی خود را در شهر می­گذراند و محیط شهر بر زندگی او تاثیرگذار است. شهر ساخت شده می­بایست صاحب صفاتی باشد که با ابعاد وجودی انسان و نیازهای او تطبیق داشته باشد.

دربحث پیش­رو به جاری کردن فرهنگ و ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه و اداره‌ی زندگی بر پایه‌ی اصول اسلامی می­پردازیم سپس با ارائه شاخص­ها و ضوابط مهندسی فرهنگی شهر اسلامی به دنبال  یافتن راه­حل­های کاربردی در شهر معاصر خواهیم بود.

۱-۱-         بیان موضوع، ضرورت­ها و تبیین مسأله:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه فرهنگی – اجتماعی همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده است. در این ساختار جاری کردن فرهنگ و ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه و اداره‌ی زندگی بر پایه‌ی اصول اسلامی از اصلی‌ترین سیاست‌گذاری‌های فرهنگی از سوی رهبر انقلاب بوده است.

به منظور اجرایی شدن هدف فوق، مهندسی فرهنگی به عنوان اصلی‌ترین راهبرد مدیریت فرهنگی در طرح الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت۲مطرح گردیده است. در این راهبرد پیوست فرهنگی در راستای مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی روشی برای عملیاتی کردن ایده‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی در فضای عمل اجتماع است(رضایی ۱۳۹۱). هدف، دستیابی به مدلی واقع‌گرا، جامع‌نگر و آینده‌نگر است که در نتیجه‌ی آن بتوان به مدیریت و مهندسی حوزه‌های مختلف جامعه(ابراهیم‌پور و مصطفوی ۱۳۸۷، ۸۸) از جمله معماری و شهرسازی پرداخت.

این کتاب با فرض آشنایی پژوهشگران با نظام مدیریت فرهنگی کشور و مشخص بودن تعاریف و مفاهیم و اصول کلی آن از جمله مباحث مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی درصدد است، تا جایگاه مفاهیم را برمبنای تعاریف آن در ساختار نظری شهر اسلامی بیان سازد. به همین منظور در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از مفاهیم و الگوی مفهومی ارائه شده در شکل‌گیری مبانی‌سازنده‌ی شهر اسلامی، الگویی عملیاتی در سطح مدیریت فرهنگی جامعه در حوزه‌ی شهرسازی اسلامی – ایرانی ارائه شود.

بنابراین تحقیق درصدد پاسخ­گویی به سوالات زیر است؟

 • نظام مدیریت فرهنگی نظام اسلامی با چه روشی می­تواند در ساختار شهر اسلامی عملیاتی شود؟
 • مفاهیمی چون مهندسی فرهنگی یا پیوست فرهنگی در کدام لایه از لایه­های مبانی سازنده شهر اسلامی قرار می­گیرد؟
 • طراح چگونه می­تواند این نظام مدیریتی را در نظام فکری خود منسجم نماید؟(روش عملیاتی بهره­گیری از مفاهیم نظام مدیریت فرهنگی و راهکار پیوست فرهنگی در فرایند طراحی شهر اسلامی به چه روشی پیاده­سازی می­شود؟)

در نهایت به عنوان یک نمونه و روش اجرایی این الگوی راهبردی، روش پیوست فرهنگی در سازوکار مدیریت فرهنگی و مهندسی فرهنگی در سطح عملیاتی، مهندسی فرهنگی ساختار شهر اسلامی – ایرانی را به عنوان نمونه‌ای از روش طراحی شهری بر پایه‌ی شبکه‌ی فرهنگی معرفی می‌نماید؛ تا شهرسازی اسلامی به عنوان تجلی اسلام و مکان تعلیمات اسلامی همواره به ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی اسلام توجه کرده و همواره در جهت کارایی و پاسخ‌گویی بیش‌تر به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه گام بردارد.

‏سرشناسه:جهانبخش، حیدر، ‏‫۱۳۴۵ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور:نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی – ایرانی (بر پایه مبانی نظری و فرآیند فکری سازنده شهر اسلامی)/ [ تالیف ] حیدر جهان‌بخش، سیدجواد هاشمی‌فشارکی، علی دل‌زنده؛ [ به سفارش مرکز تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی ].
‏مشخصات نشر:قزوین: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، واحد قزوین‏‫، ‏‫۱۳۹۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫[ ۱ ]‏ ،‫۹۴ ص.‬‬‬‏‫: مصور، جدول‬، نمودار.‏‫؛ ‎۲۱×۱۴/۵س‌م.‬
‏شابک:‏‫۲۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۸۷۸۶-۷۳-۳‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏يادداشت:چکیده اثر به زبان انگلیسی در انتهای کتاب آورده شده است.
‏يادداشت:‏‫ص.ع. به انگلیسی: Heidar Jahanbakhsh, Seyyed Javad Hashemi Fesharaki, Ali Delzendeh.The explanation of cultural engineering and connection in modeling Iranian – Islamic city.‎
‏يادداشت:کتاب حاضر با حمایت انجمن علمی معماری و شهرسازی اسلامی، مرکز مطالعات شهرسازی و معماری اسلامی ژرفا، حوزه هنری مرکز معماری اسلامی، مرکز تخصصی هنر و معماری جهاد دانشگاهی، قطب علمی معماری اسلامی، انتشارات جهاددانشگاهی قزوین منتشر شده است.
‏یادداشت:کتابنامه: ص. ۷۷ – ۹۱.
‏موضوع:مدیریت فرهنگی — ایران
‏موضوع:Cultural animation — Iran
‏موضوع:شهرسازی — جنبه‌های مذهبی — اسلام
‏موضوع:City planning — Religious aspects — Islam
‏شناسه افزوده:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏‬
‏شناسه افزوده:دل‌زنده، علی، ‏‫۱۳۶۷ – ‏
‏شناسه افزوده:جهاد دانشگاهی. واحد قزوین. مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری
‏شناسه افزوده:جهاد دانشگاهی. سازمان انتشارات. واحد قزوین
‏رده بندی کنگره:‏‫‭HM۶۲۱‏‫‭/ج۹ن۶ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۳۰۶/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی:۵۵۶۴۱۶۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

فهرست منابع:

 1. ابراهیم‌پور، محسن و مصطفوی، سیدرضا.۱۳۸۷٫ ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها و پؤوژه‌ها. تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری.
 2. اسلامی، سیدغلامرضا. ۱۳۹۲٫ درس گفتار مبانی نظری معماری عینکمان را خودمان بسازیم. تهران: علم معمار رویال. فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده هنر.
 3. اشتریان، کیومرث.۱۳۹۱٫ سیاستگذاری فرهنگی. تهران: جامعه‌شناسان با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
 4. اعتصام، ایرج.۱۳۹۰٫ اندیشه‌ی معماران معاصر ایران. تهران: انتشارات انجمن مفاخر معماری ایران.
 5. اعوانی، غلامرضا. ۱۳۷۴٫ یگانگی عمل و نظر معماری در سخن متفکران معاصر. مجله آبادی (۱۹).
 1. بنیانیان،حسن.۱۳۸۹٫ کلید رفع مظلومیت فرهنگ. تهران: انتشارات دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی.. JAMEJAMONLINE.IR(دسترسی ۷/۰۱/۱۳۹۴).
 2. بنیانیان،حسن.۱۳۹۰٫ پیوست فرهنگی: پیوست فرهنگی: ضرورت‌های وجودی، راهکارها و فرآیندهای تدوین. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 3. بنیانیان،حسن.۱۳۹۰٫ چرایی و چیستی پیوست فرهنگی. تهران: دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی.
 4. بنیانیان،حسن.۱۳۹۲٫ پیوست فرهنگی؛ ابهام زدایی و گفتمان‌سازی. تهران: انتشارات دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی.
 5. پورجعفر، محمدرضا، سامانی، قدسیه، و پور جعفر. علی. ۱۳۹۱٫ فرهنگ مشترک معماری بازارهای ایران و ترکیه، در کنفرانس بین‌المللی جاده ابریشم، ژاپن.
 6. پوردیهیمی، شهرام. ۱۳۹۱٫ فرهنگ و مسکن. فصلنامه مسکن و محیط روستا (۱۳۴): ۳-۱۸٫
 7. پیشوائی، مهدی. ۱۳۵۷٫ مفهوم جهان‌بینی و اقسام آن. ماهنامه گوهر (۶۷): ۵۶۳-۵۶۰٫
 8. توسلی، محمود(۱۳۷۶). اصول و روش­های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران. ج۱٫ تهران: مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران.
 9. جعفری، محمدتقی.۱۳۹۰٫ فرهنگ پیرو فرهنگ پیش رو. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
 10. جوادی آملی، عبدالله. ۱۳۹۱٫ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی. قم: مرکز نشر اسراء.

۱۶٫حبیبی، سیدحسین.۱۳۷۷٫ مکتب اصفهان در شهرسازی مجله دانشکده هنرهای زیبا۱(۳): ۴۸- ۵۳٫

 1. حبیبی، سیدحسین.۱۳۸۲٫ چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله. مجله هنرهای زیبا. (۱۳) : ۳۲-۳۹٫
 2. خامنه‌ای، سیدعلی (رهبر معظم). ۱۳۸۶٫ دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (۲۵/۰۲/۸۶). Farsi.khamenei.ir (دسترسی ۷/۰۱/۱۳۹۵).
 3. خامنه‌ای، سیدعلی (رهبر معظم).۱۳۸۶٫ دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷/۰۹/۸۶). Farsi.khamenei.ir (دسترسی ۷/۰۱/۱۳۹۴).
 4. دل‌زنده، علی. ۱۳۹۳٫ تبیین نگره‌های زندگی‌ساز حکمت اسلامی در معماری مسکونی ایرانی: نمونه موردی مسکن قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد معماری- معماری. دانشکده تحصیلات تکمیلی آ.ب.آ.
 5. ذوالفقارزاده، حسن. ۱۳۹۲٫ استراتژی هویت در هنر و معماری و شهرسازی اسلامی. اولین همایش ملی شهر سازی و معماری در گذر زمان. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). قزوین. صص ۱۶-۱٫
 6. ذوالفقارزاده، حسن. ۱۳۹۳ ب. جزوه حکمت و هنر اسلامی. قزوین: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
 7. ذوالفقارزاده، حسن.۱۳۸۴٫ فقه و معماری. شیوه تفقه دینی و دانش معماری، رساله دکتری رشته معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.
 8. ذوالفقارزاده، حسن.۱۳۹۳ الف. تحلیلی بر شیوه‌های نگرش به معماری اسلامی. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های معماری اسلامی ۱(۳): ۲۹- ۴۱٫
 9. ذورالفقارزاده، حسن. ۱۳۹۱٫ زیبایی‌شناسی در جهان‌بینی دینی و فلسفی و علمی. دو فصلنامه‌ی علمی و پژوهشی پژوهش‌های علم و دین ۳(۲): ۴۵- ۶۶٫
 10. رضایی، عبدالعلی.۱۳۹۱٫ چرایی، چیستی و الگوی اجمالی پیوست‌نگاری فرهنگی، در استانداری بوشهر. مجموعه مقالات همایش ملی پیوست‌نگاری فرهنگی. بوشهر.
 11. روح الامینی، محمود.۱۳۶۸٫ زمینه فرهنگ شناسی. تهران: انتشارات عطار.
 12. رهنمایی، محمدتقی. ۱۳۶۹٫ مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی (جغرافیا) تهران. وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 13. شریعتی، علی. (۱۳۸۹). تاریخ تمدن. جلد ۲٫ تهران: شرکت انتشارات قلم.
 14. شریعتی، علی. ۱۳۸۹٫ تاریخ تمدن. ج ۱٫ تهران: شرکت انتشارات قلم.
 15. طاهری، ابوالقاسم.۱۳۷۳٫ اصول علم سیاست. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
 16. قادری، صلاح‌الدین.۱۳۹۲٫ شاخص‌ها و متغییرهای پیوست فرهنگی در لگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: عملیاتی کردن این شاخص‌ها برای انجام پژوهش‌های میدانی. دو فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (۴): ۱۰۸-۸۵٫
 17. قرائتی، محسن. بی‌تا. توحید. قم. موسسه در راه حق.
 18. قربانی، رحیم. ۱۳۹۱٫ شاخص‌های معماری و شهرسازی اسلامی. مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 19. گروتر، یورگ. کورت. ۱۳۹۰٫ زیبایی‌شناسی در معماری. مترجم: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات.
 20. لغت‌نامه دهخدا. ۱۳۷۳٫ به کوشش علی اکبر دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
 21. لیتکوهی، ساناز و سنجری، سپیده.۱۳۹۳٫ مقایسه معیارهای کیفیت زندگی شهری در نظریات معاصر و مفاهیم استخراج شده در خصوص شهر اسلامی برمبنای علل چهارگانه معماری. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های معماری اسلامی ۱(۲): ۶۴-۴۱٫
 22. مرتضی، هشام.۱۳۸۷٫ اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام. مترجم: ابوالفضل مشکینی، کیومرث حببی. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکزمطالعات و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 23. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.۱۳۹۱٫ چارچوب تهیه‌ی پیوست فرهنگی. سایت مجلس شورای اسلامی. (دسترسی ۷/۰۱/۱۳۹۴).
 24. مصباح یزدی، محمدتقی. ۱۳۹۲٫ آموزش عقائد. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی: شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 25. مطهری، مرتضی. ۱۳۹۰٫ مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (۲): جهان‌بینی توحیدی. تهران: صدرا.
 26. مک اولیف، جین دمن.۱۳۹۲٫ دایره المعارف قرآن کریم. مترجم: حسین خندق آبادی و دیگران. تهران: انتشارات حکمت.
 27. نصر، سیدحسین. ۱۳۸۳٫ آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 28. نصر، سیدحسین.۱۳۸۶٫ اسلام سنتی در دنیا متجدد. مترجم: محمد صالحی. تهران: دفترپژوهش و نشر سهروردی.
 29. نقره‌کار، عبدالحمید و رنجبر کرمانی، علی محمد. ۱۳۹۲٫ روش پژوهش‌های میان رشته‌ای در پرتو بینش اسلامی. مجموعه مقالات مشترک در حکمت هنر و معماری اسلامی. ج ۲٫ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. قطب علمی معماری اسلامی.
 30. نقره‌کار، عبدالحمید. ۱۳۸۷٫ درآمدی برهویت اسلامی در معماری و شهرسازی. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر معماری و طراحی شهری، شرکت طرح و نشر پیام سیما.
 31. نقره‌کار، عبدالحمیدو نقره­کار، سلمان. ۱۳۹۴٫ نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی، در ذیل مشیت الهی. مجموعه مقالات از حکمت اسلامی در فرآیندهای هنری و معماریو تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران،قطب معماری اسلامی.
 32. نقشه مهندسی فرهنگی کشور.۱۳۹۲٫ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 33. نقی‌زاده، محمد.۱۳۸۶٫ جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران. فصلنامه کتاب ماه هنر (۱۰۳ و ۱۰۴): ۱۲-۴٫
 34. نقی‌زاده، محمد.۱۳۸۹٫ تاملی در چیستی شهر اسلامی. فصلنامه مطالعات شهر ایرانی – اسلامی ۱(۱).
 35. نقی‌زاده، محمد.۱۳۹۲٫ هویت شهر: مبانی، مولفه‌ها و جلوه‌ها. تهران: جهاد دانشگاهی.
 36. نقی‌زاده، محمد.۱۳۹۴٫ طراحی شهری (قلمروهای شهرسازی، شهرداری و شهرنشینی). مشهد: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
 37. نوحی، حمید. ۱۳۸۸٫ تأملات در هنر و معماری. تهران: انتشارات گیج هنر.
 38. واسطی، عبدالحمید. ۱۳۸۳٫ نگرش سیستمی به دین. فصلنامه کتاب فقه. (۳۳): ۱۳۸-۱۰۵٫

References

– Abolghasemi, latif,1374,Iranian architecture in the words of four generations of famous architects, Abadi seasonal magazine(19)5.

-Ashtorian,Kiomars,1391,Cultural Policy making, Tehran:Socialogist With the cooperation of social/cultural center of the general Center for social & cuitural studies.

-Bonyanian,Hasan.1389.the key to streng then culture, Tehran: The publication of cultural revolution board.JAMEJAMONLINE.IR. (availability 1394/01/7).

-Bonyanian,Hasan.1390.caltural connection:the necessities of being,solutions and processes of determination.Tehran:the Publication of Islamic thoughts and culture research center.

-Bonyanian,Hasan.1390.Why and joined what cultural.Thran: Council of the Cultural Revolution.

-Bonyanian,Hasan.1392.Cultural connection,Clarification and Conversationism,Tehran: The publication of cultural revolution board.

-Danesh,Jaber,1389,the basic for the formation and the principals of organizing the structure of Islamic city,the seasonal magazine for Iranian Islamic city studies1(1).

-Delzende ali.1393.explain the philosophy of Islamic notions of life in residential architecture in iran:nemoone moredi maskan Qazvin.payanname karshenasi arshad memari-memari Daneshkade Tahsilat talmili A.B.A.

– Ebrahimpour,Mohsen,Mostafavi,seyed Reza,1387,an evaluation over the effects and consequences of social and cultural plans and projects. Tehran,The Center for municipality Cultural & social studies.

-Eslamic, Seyed Glam Reza. 1392.lectures theoretical foundations of architectural, our glasses creat ourselves. Tehran: Elm Memar Royal. Frhangestane Honar Jomhoori Eslami Iran. Pajoheshkade Honar.

-Etesam,iraj.1390.The thoughts of contemporary architects. Tehran:The publication of irans architecture elite.

-Gharaati, Mohsen,Bita,Tohid,Ghom, moasese dar rahe Hagh.

-Jafari,mohamadTaghi.1390.The culture following the progressive culture, Tehran:The institution for publishing Allameh jafari s books.

-Javadi amoli, abdolah.1391.mental flourishment in the light of Hosseini revolution.Qom.markaz nashr asra.

– Khamenei,seyed Ali(the supreme Leader),1386.Avisiting with the students of Ferdosi University in Mashhad(86/02/25).FARSI.KHAMENEI.IR. (availability 1395/01/07).

– Khamenei,seyed Ali(the supreme Leader),1386.Avisiting with the members of Caltural revolution board(86/09/17).FARSI.KHAMENEI.IR. (availability 1394/01/07).

-Litkohi,Sanaz va Sanjari,Sepideh.1393.Acomparison Over Quality factor of urban life in the contemporary theories and notions extracted about Islamic City based on the architecture researches1(2):41-64.

-Loghatname Dehkhoda.1373.tehran:Tehran university.

-Macolif,Jin Demn.1392.Qoran encyclopedia,Translator:Hosein Khandagh Abadi and others, Tehran:Hekmat publications.

-Mesbah yazdi, mohammad taghi.1392.teaching ideas.tehran:Islamic propagation organization:sherkat chap va international nashr.

-Morteza, Hesham.1387.traditional principlas of construction in Islam.Translator:Abolfazl Meshkini, Kiomars Habibi, Tehran:The ministry of Housing and city planning, The center for architecture and city planning research and studies.

-Motahar,morteza.1390.introduction to Islamic world(2):Tohidi worldview.tehran:sadra.

– Nasr,Seyed Hossein.1386. traditional Islam in the modern world Translator:Mohamad salehi.Tehran:sohrevardi office for research and publication.

– Nasr,Seyed Hossein.1389. traditional Islamic morality and art. Translator:Rahim Qasemian.Tehran:Hekmat publication.

-Naghizadeh,Mohammad.1386.an interruption and courageous to know about the content of Irans Islamic architecture and art.mohhonar seasonal magazine(103 and 104):4-12.

-Naghizadeh,Mohammad.1389.A thought on the content of Islamic city. Iranian Islamic City studies seasonal magazine1(1).

-Naghizadeh,Mohammad.1392.City identification:principlas.perspectives and criteria.Tehran.Jahad Daneshgahi.

-Naghizadeh,Mohammad.1394.City planning (the territories of city planning.city municipality and city life). Mashhad, ImamReza University publication.

-Naghshe farhangi keshvar.1392.dabirkhane shoraye ali enghlabe farhangi.tehran:shoraye ali enghelab farhangi.

– Noghrekar,abdolmajid va ranjbar kermani, alimohammad.1392.interdisciplinary research under Islamic insight,proceedings of the common wisdom of islamicart and architecture.j2.tehran:elm va sanat university.ghtbe elmi memari eslami.

-Noghrekar,abdolmajid.1387.An Introduction on Islamic identification in architecture and city planning,Thran: The ministray of Housing and city planning. The office of city planning and architecture.Payam sima design and publication corporation.

-Noohi.hamid.1388.meditations on art and architecture. Tehran:entesharat gij honar.

-okhvat, Hanye va almasifar, Nina va Bemanian, MohammadReza. 1389.traditional architecture and urbanism in Islamic countries. Tehran: Hele _Tahan.

– PinakD.H.zolo.New complete mind,Translated by Reza Amir Rahimi.Tehran:Kandokav publication.

– Pishvae, Mahdi. 1357.the concept of worldview and its types. Mahname Gohar(67):560-563.

– Roholamini,Mahmud,1368,Culturism background,Tehran,Attar publication.

-Porjafar.mohamadreza,samani,Qodsieh,Porjafar,Ali.1391. The shared culture of the architecture of Iranian/Turkish markets,Silk Road international conference,Jpan.

-Pourdehimi, Shahram. 1391. Farhang Va Maskan. Faslname Maskan Va Mohite Rosta(134):3-18.

-Qaderi,Slahedin.1392.Criteria and variablres of cultural connection in Iraninan-Islamic Pattern of development: operationalization of these criteria for field research, two Seasonal magazines for the studies of Iranian-Islamic development pattern(4):85-108.

-Qorbani,Rahim.1391.Islamic City Planning and architecture factors. The center for strategic studies of the president office.Tehran:shahid Beheshti University publications.

-Qroter,Yourk.Court.1390.aesthetics in architecture.Transluted by Jahanshah Pakzad and Abdolreza Homayon.Tehran:shahid Beheshti University,the center of publication.

-Rahnamai,Mohamad Taghi,1369.the Collection of discussions and procodures of city planning (geography),Tehran,The minister of housing and city planning of Irans architecture and city planning research center.

-Rezai,Abdollali,1391.the reason, content and pattern of cultural connection,in Boushehr governmental center,the collection of national conference articles for cultural connection,Boushehr.

-Shariati,ali.1389.history of civilization j1.Tehran:sherkat enteshrat ghalam.

-Shariati,ali.1389.history of civilization j2.Tehran:sherkat enteshrat ghalam.

-Taheri,Abolghasem.1373.policy Science principals,Tehran,payam Nour university publication.

-The center for researches of Islamic Majlis.1391. the framework to prepare cultural connection.Islamic Majlis website(avilibility 1394/01/07).

-Vaseti,Abdolhamid.1383.systemic foresight on religion.jurisprudence Book seasonal magazine. (33).105-138.

-Zargar,Akbar.1386.Aguide to mosque architecture,Deed publication.

-Zolfagharzade.Hasan.1385.low and architecture Recognition of religious practices and architectural knowledge,Thesis Architecture,school of Achitecture and urban planning martyr Beheshti university.

-Zolfagharzade.Hasan.1391.Aesthetics in religious worldview and philosophical and scientific.journal of scientific research and the reasercher.science and religion.3(12)45-66.

-Zolfagharzade.Hasan.1392.Idenification Strategy in art and architecture and Islamic City planning.First national conference for city planning and architecture during the time course.

-Zolfagharzade.Hasan.1393.A.Analysis of the attitudes towards Islamic Architecture.faslname elmi va pajooheshhaye memari eslami 1(3).29.41

-Zolfagharzade.Hasan.1393.b.booklet wisdom and Islamic art.qazvin:imam Khomeini international university.

 

The explanation of culturl engineering and connection in modeling Iranian – Islamic City

(Modeling the technique of designing cultural – residential City)

Abstract

Cultural disconnection and non – local Factors injection to the stracture of Islamic – Iranian cities in the recent decades refer to the absence of open progress, development pattern and a determined route. After the Islamic revolution in Iran, returning to the Islamic basics, caring about human dignity and relying on Iranian innovation and thought have attracted attention once again. The determination of the plan of Iranian – Islamic development pattern by the supreme leader has made the religious life and the design of a unique Islamic culture tobe the agenda of the experts in various fields including city planning. in this end,the most important case is how to practice a Islamic culture management proportionate with that field as well as determining a practical model to practice the programs and the general policies of the dominant value stracture, in a way that to be able to provide a th eoretical as weii as operational pattern of the Iranian-Islamic city proportionate with the cultural engineering of the goals of the Islamic Revolution.This research is both fundamental(development of knowledge and basics) and practical(development of procedures and solutions). In this research,using a theoretical and operational technique along with a qualitative, descriptive and anaiytical approach and by a logical wyplanation based on the Qoran and the Innocent Imams Sayings as well as mental logic, an operational and contextual model of the practical basics of Islamic city is provided which a practical cultural approach explaning cultural connection and cultural engineering pattern dominant of Islamic citys structure and also the suggested pattern of Islamic city considering the cultural and value structure is being explancd. According to the explanations, the cultural-residential technique has been provided as the operational model of Islamic – cuitural approach relying on two basics of cultural engineering and cultural connection. This model is a cross – section of the practical basics of Islamic city in the level of cultural approaches whth a systemic identification which leads the two internal (approach basics)and external (approach structure) poles of the cultural layes of Islamic city to the formation of Islamic city through providing apractical and contextual solution.Finally, the operational modeling has been done based on the theoretical basics and the explanations provided by nthe centeral structure of the modern Islamic city with a the culyural – residential approach(cultural network structure) of the Islamic city.

 

The explanation of culturl engineering and connection in modeling Iranian – Islamic City

(Modeling the technique of designing cultural – residential City)

 Dr.Haydar jahandakhsh

Dr. Ali delzendeh

Dr.Seyed Javad Hashemi Fesharaki