الگوی زیست شهر اسلامی
الگوی زیست شهر اسلامی

چکیده سخنان دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در نشست مجازی با موضوع  الگوی زیست شهر اسلامی جایگزین مدل مجتمع های مسکونی معاصر

نشست مجازی با موضوع  الگوی زیست شهر اسلامی جایگزین مدل مجتمع های مسکونی معاصر در بعد از ظهر روز  ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ توسط پژوهشکده شهید صدر وابسته به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به دبیری اقای دکتر خورسند برگزار شد ، اساتید مختلف ؛ پژوهش انجام شده خویش را ارایه دادند و آنگاه اقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی بیان داشت :

موضوع بسیار ارزشمندی بوده و ضرورت دارد اصلاح وارتقا یافته و تعمیم داده شود . والگو زیست شهر اسلامی بایستی در سه لایه (برای شهرهای بزرگ ؛ متوسط و کوچک) تهیه شود . وبایستی از لایه کوچکتر شروع گشته و پس از اصلاح و بهینه سازی به لایه های بالاتر تعمیم داده شود .  ودر آغاز راه ضرورتی نفی وضع موجود و نفی تولید صنعتی و تاکید بر تولید کارگاه های کوچک نمی باشد . بلکه می تواند به عنوان یک الگوی تعالی بخش مطرح بوده و پس از اثر گذاری جایگزین الگوهای رایج که از الگوهای غربی نشات گرفته باشد .

لازم است در خصوص مدل موجود مجتمع های مسکونی معاصر مبانی نظری آن ارایه گردد و همچنین مشخصه ها و ویژگی های تبیین کردید و اشکالات آن احصا گردیده و دربرخی از مصادیق آن در نقاط کشور نیز تحلیل شود .

لازم است در الگوی زیست شهر اسلامی مبانی نظری آن مدون گردد وهمچنین مشخصه ها و ویژگی های آن ذکر گردد و در نهایت محاسن و مزیتهای این الگوی پیشنهادی ذکر گردد .

سپس یک مقایسه تطبیقی بین مدل موجود و الگوی پیشنهادی صورت گیرد و مقایسه متناظر بین مشخصه ها و اجزای تشکیل دهنده دو تا مدل الگو  صورت گیرد : ( اهداف ، ویژگی شهر ، ویژگی اجزا شهر ، نظام سازماندهی فضا ، احجام ، فاضای پر وخالی ، روابط بین اجز ، نظام همسایگی ، مرکز و محوریت آن و…. بیان گردد .)

همچنین لازم است در ارایه الگو سیاستهای بالادستی را از ملاحظات برنامه ریزی و طراحی الگو تفکیک شود و همچنین مسایل اجرایی نیز بایستی مجزا شود – تا مطالب با هم خلط نشود .