روایتی از زندگی شهید حسین قجه‌ای در «پهلوان گودگرمدشت»
روایتی از زندگی شهید حسین قجه‌ای در «پهلوان گودگرمدشت»

«پهلوان گودگرمدشت، سرگذشت‌نامه شهید حسین قجه‌ای» به قلم «گلعلی بابایی» در ۲۴۸ صفحه نوشته و توسط نشر «صاعقه» و همکاری «نشر بیست و هفت» در ۳۰۰۰ نسخه منتشر شده است.