کتاب «تک سوار دشت بکر» به طور ملموس با ماه مبارک رمضان اجین شده است
کتاب «تک سوار دشت بکر» به طور ملموس با ماه مبارک رمضان اجین شده است

نویسنده «همپای صاعقه» گفت: سال ۹۶ برای من سال پرکاری است و امسال دو کتاب را به پایان رسانده و آنها را برای انتشار آماده کرده‌ام. به گزارش حلقه وصل، گلعلی بابایی نویسنده انقلابی ادبیات ایران درخصوص فعالیت‌های خود در سال ۹۶ گفت: سال ۹۶ برای من سال پرکاری است و امسال دو کتاب را به پایان رسانده و […]

نویسنده «همپای صاعقه» گفت: سال ۹۶ برای من سال پرکاری است و امسال دو کتاب را به پایان رسانده و آنها را برای انتشار آماده کرده‌ام.