کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» به چاپ سی و دوم رسید
کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» به چاپ سی و دوم رسید

به همت انتشارات ۲۷ بعثت؛ تهران: کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» به چاپ سی و دوم رسید کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» شامل خاطرات میرزامحمد سلگی به چاپ سی و دوم رسید. به گزارش حلقه وصل، کتاب «آب هرگز نمی میرد» شامل خاطرات خاطرات میرزا محمد سلگی از جانبازان دوران دفاع مقدس به تازگی توسط نشر ۲۷ بعثت به چاپ سی […]

به همت انتشارات ۲۷ بعثت؛

تهران: کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» به چاپ سی و دوم رسید

کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» شامل خاطرات میرزامحمد سلگی به چاپ سی و دوم رسید.