زندگی نامه شهید عباس صابری
زندگی نامه شهید عباس صابری

سال نمای زندگی شهید عباس صابری مسئول گروه تخریب گروه تفحص لشگر۲۷ ۱۳۵۱؛ (۸ مهر) ولادت در تهران ۱۳۵۸؛ شروع تحصیلات ابتدایی ۱۳۶۳؛ ثبت نام و شروع فعالیت در بسیج مسجد نارمک ۱۳۶۴؛ اعزام به جبهه با دستکاری در شناسنامه و با رضایت نامه ای به امضای برادرش حسن ۱۳۶۴؛ (بهمن) شرکت در عملیات والفجر […]

سال نمای زندگی شهید عباس صابری

مسئول گروه تخریب گروه تفحص لشگر۲۷

۱۳۵۱؛ (۸ مهر) ولادت در تهران

۱۳۵۸؛ شروع تحصیلات ابتدایی

۱۳۶۳؛ ثبت نام و شروع فعالیت در بسیج مسجد نارمک

۱۳۶۴؛ اعزام به جبهه با دستکاری در شناسنامه و با رضایت نامه ای به امضای برادرش حسن

۱۳۶۴؛ (بهمن) شرکت در عملیات والفجر هشت و مصدومیت شیمیایی

          ؛ اتمام تحصیلات متوسطه و اخذ دیپلم ریاضی همزمان با جنگ

۱۳۷۵؛ (۵ خرداد) شهادت در منطقه عملیاتی والفجر یک (فکه( و در کانالی معروف به «والمری» در حین تفحص هم زمان با هفتم محرم

مزار: گلزار شهدای بهشت زهرا (س) تهران

قطعه ۴۰، ردیف ۳۵، شماره ۲۳٫