بزرگترین ائتلاف چهار وجهی انتخابات  ۱۴۰۰
بزرگترین ائتلاف چهار وجهی انتخابات  ۱۴۰۰

انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ( ایت الله رییسی ) انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم ( حاج محمد کوثری ) انتخابات  میاندوره ای خبرگان رهبری ( ایات اعرافی ، مومن  و سعدی ) انتخابات شورای اسلامی ششم شهر تهران ( دکتر سید جواد هاشمی فشارکی )

انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ( ایت الله رییسی )

انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم ( حاج محمد کوثری )

انتخابات  میاندوره ای خبرگان رهبری ( ایات اعرافی ، مومن  و سعدی )

انتخابات شورای اسلامی ششم شهر تهران ( دکتر سید جواد هاشمی فشارکی )