نشست خبری ائتلاف اسوه درخصوص مسایل شهری وشورای شهر
نشست خبری ائتلاف اسوه درخصوص مسایل شهری وشورای شهر

اقای دکتر هاشمی فشارکی  – مهندس قانع  و…. ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

اقای دکتر هاشمی فشارکی  – مهندس قانع  و….

۲۶ خرداد ۱۴۰۰