جشن رای اولی ها درگام دوم انقلاب
جشن رای اولی ها درگام دوم انقلاب

سخنرانی دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در مراسم دختران رای اولی

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه و روز دختر جشن رای اولی ها در عصر روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

در تالار مسجد جامع جعفریه تهران نو برگزار گردید ،

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در جمع بانوان و دختران ایراد سخن داشت

و ضمن تبریک این روز ، از زوایای زندگی آن حضرت گفت

و سپس درخصوص شرایط کشور و ضرورت مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح درگام دوم انقلاب

و نیزحضور جوانان مومن انقلابی در فعالیتهای اجتماعی برای حضار تشریح نمود .