دانشنامه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی
دانشنامه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی

مشخصات کتاب آ آقا را آوردی سفید یخچالی بگیری آقا در جماران است آش و قاشق آخ سوختم آخر حمله می شمارند آخ دلم، آخ آپاندیسم آب دهان به چشم مالیدن آب آلوده آهنش را برادرا می ریزند آهن، چدن آمده ام جبهه شهید بشوم آرزوی شما چیست؟ آی شهر بده، آی شربته آه و […]