مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص)
مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص)

  سال ۱۳۶۳ مخابرات زرهی لشکر ۲۷ شهدای والامقام مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) : شهید مجیدپور بافرانی 🌹 شهید مصطفی زرچینی 🌹 شهید داوودشکری 🌹 شهید محسن (بیژن)عبدلمجیدی 🌹 شهید سید مهدی قادری 🌹 شهید محمدمحرمی 🌹   برادران رزمنده مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) به ترتیب الفبا : ابراهیمی […]

 

سال ۱۳۶۳ مخابرات زرهی لشکر ۲۷

شهدای والامقام مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) :

 • شهید مجیدپور بافرانی 🌹
 • شهید مصطفی زرچینی 🌹
 • شهید داوودشکری 🌹
 • شهید محسن (بیژن)عبدلمجیدی 🌹
 • شهید سید مهدی قادری 🌹
 • شهید محمدمحرمی 🌹

 

برادران رزمنده مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) به ترتیب الفبا :

 • ابراهیمی بشکانی حسن ؛
 • بخششی طیب؛
 • ترک حسن؛
 • چاهه حسین یا ابراهیم
 • چهاردولی حسین؛
 • چیت ساز سعید جانباز قطع نخاعی؛
 • حقیقت گو رضا؛
 • خوب بخت داوود ؛
 • دهدار مجید (افشین) مسئول واحد زرهی
 • شاهرخی مقدم محمود؛
 • شجاعی محمود؛
 • شرعی حسن؛
 • شمس محمد؛
 • طاهر رفتار محمود ؛
 • عقیقی مصطفی؛
 • غلامی مصطفی؛
 • فراهانی حسین ؛
 • مختاری محمود؛
 • مختاری مسعود ؛
 • همتی منوچهر؛

همرنگ جلال؛